Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.shopol.pl/. Administratorem strony jest Szymon Smogór, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHOPOL Szymon Smogór, ul. Zakaszewskiego 1, 66-300 Międzyrzecz.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail info@shopol.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć

 1. Administrator – Szymon Smogór, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHOPOL Szymon Smogór, ul. Zakaszewskiego 1, 66-300 Międzyrzecz.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.shopol.pl/

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony lub usług oferowanych przez SHOPOL Szymon Smogór

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi osobiście, drogą telefoniczną, poprzez media społecznościowe lub e-mailem.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z Użytkownikiem dotyczącego tematu, z którym Użytkownik się zwrócił.

 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub wykonania oferowanych usług.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

· prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

· prawo do przenoszenia danych;

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

8. Dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak istnieć będzie firma SHOPOL Szymon Smogór.

§ 3
Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
  z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.